Vad är personlig assistans?

Personlig assistans möjliggör för människor med olika funktionshinder att få hjälp med att göra saker som hindrar dem från att leva som andra. Det finns olika typer av personlig assistans. Vissa behöver kanske bara lite hjälp, medan andra behöver hjälp hela tiden. Hur mycket assistans en person har rätt till avgör oftast försäkringskassan efter en utredning. Oftast så hyrs assistenter in av assistentföretag som utbildar personalen.

Brukare

Den personen som behöver assistans kallas för brukare. Det är brukaren själv som bestämmer mycket av vad den behöver hjälp med och assistansen ska ske på deras villkor. Personlig assistans handlar mycket om att kunna ha ett anständigt liv utan för många motgångar och assistenterna finns till för att hjälpa till med allt i vardagen. Detta kan vara att klä på kläder, bada, bära, laga mat, mata och ge mediciner. Ibland behöver en brukare bara hjälp med småsaker, som att handla eller städa, men som ändå är väldigt viktiga för den personens vardag

Jobba med personlig assistans

Att jobba som en personlig assistent är ett otroligt givande arbete. För att kunna arbeta med yrket så behöver man vara godhjärtad och tycka om att hjälpa till. De som arbetar med människor behöver även vara inkännande och ha skinn på näsan eftersom jobbet stundvis kan vara ganska jobbigt och krävande. Vissa assistenter behöver lära sig om läkemedel eftersom vissa brukare behöver få medicin dagligen och i exakt rätt mängd. Till vissa positioner behöver man vara utbildad sjuksköterska eller undersköterska, men oftast räcker det med att vara bra på sitt jobb. Det är viktigt att en personlig assistent är engagerad och har lätt för att skapa relationer med människor. Ödmjukhet och passion är bra egenskaper att ha i yrket.

Det är otroligt viktigt att alla som behöver personlig assistans ska få det. Det kan kännas utsatt att ha ett funktionshinder och inte kunna få någon hjälp med det. Det kan vara lång handläggningstid hos försäkringskassan och i det nuvarande politiska läget är det inte alla som behöver hjälp som får det. Det handlar om att man som brukare ska känna sig trygg med sin assistent och den hjälpen man behöver.