Förstärk din sidrankning med artikelmarknadsföring

Om du försöker få en högre sidrankning är artikelmarknadsföring ett bra sätt att nå dit. Att använda artiklar på din webbplats kan också öka din varumärkeskännedom. Enligt reklamens tumregel krävs det tre till sju exponeringar för att bygga varumärkeskännedom.

Skapa infografik med ditt innehåll är ett enkelt sätt att dela ditt innehåll på flera plattformar. Infografiker kan också användas som bilder för e-postnyhetsbrev. Här är några strategier för artikelmarknadsföring som du bör överväga.

Förutom att leda till webbplatstrafik kan artikelmarknadsföring öka din webbplats trovärdighet och öka försäljningen. När dina artiklar publiceras på en populär webbplats kan de hjälpa dig att etablera dig som expert inom ditt område och locka till dig lojala kunder. Att öka din sidrankning i sökmotorer kan också hjälpa din webbplats att öka försäljningen. Den här strategin är kostnadseffektiv och lätt att sätta upp. Oavsett ditt företags storlek är artikelmarknadsföring ett utmärkt sätt att öka din synlighet på nätet och få fler leads.

Först och främst ska du se till att dina rubriker är spännande. Se till att använda nyckelord som är relaterade till ditt artikelämne. Se till att använda fraser som har höga sökvolymer och låg konkurrens. Sök i relaterade bloggar, kundernas vanliga frågor (FAQ) och på internet efter exempel på artiklar om ditt ämne. Använd sedan dessa nyckelord i dina rubriker för att öka din artikeltrafik. Rubriken på din artikel är den viktigaste delen av din artikel – det är där som läsaren får veta mer om ditt företag och vad det gör.

Hur man använder en artikelmarknadsföringsstrategi

En artikelmarknadsföringsstrategi har flera fördelar. Den kan öka trafiken på webbplatsen och försäljningen. Den kan också öka varumärkeskännedomen. Den gör det möjligt för företag att vara kreativa och den behöver inte vara säljfrämjande. Så länge artiklarna är relevanta för företagets målgrupp blir de en framgång. Här är några viktiga tips att följa när du skriver artiklar för din webbplats. Du kommer att bli förvånad över hur effektiv denna strategi kan vara. Det spelar ingen roll vilken typ av företag du är, det finns många sätt att öka trafiken till din webbplats.

Att skicka in artiklar till artikelkataloger kan hjälpa dig att generera trafik. Om du skickar in dina artiklar till några olika kataloger kan du nå en stor publik med minimal ansträngning. Artikelkataloger är dock inte den enda källan till trafik. Artiklar som publiceras på en webbplats eller blogg kan också syndikeras av andra webbplatser. Dessa kataloger har ofta relevant innehåll och straffar inte webbplatser med dåligt innehåll.

Artikelmarknadsföringsstrategier är ett utmärkt sätt att skapa medvetenhet och generera intäkter. Människor är mer benägna att följa varumärken som har en bloggsektion på sin webbplats. Dessutom genererar bloggar 55 procent mer webbplatstrafik än företag som inte har en sådan. När det görs på rätt sätt kan en effektiv artikelmarknadsföringsstrategi gynna alla företag. Den är effektiv och konsekvent och kan ge dig många lojala kunder. Därför är artikelmarknadsföring ett utmärkt verktyg för att öka försäljningen och varumärkeskännedomen. Det finns flera sätt att använda sig av denna marknadsföringsstrategi.

Vad är social marknadsföring?

Den ”produkt” som social marknadsföring innebär är inte nödvändigtvis ett konkret erbjudande. Produkten kan vara en idé, en praxis eller en tjänst. En livskraftig produkt måste uppfattas som en lösning på ett verkligt problem. För att göra detta utförs forskning. Ett företag bör ta hänsyn till målgruppens demografi och fastställa vilka typer av människor som skulle ha störst nytta av företagets produkt eller tjänst. När ”produkten” väl har identifierats kan den genomföras genom social marknadsföring. I slutändan är målet att uppnå en social inverkan.

Målet med social marknadsföring är att förändra beteenden och attityder som kommer att gynna samhället. Den försöker ändra människors attityder och beteenden samtidigt som den konkurrerar med de ”4 P:na” inom kommersiell marknadsföring. Den är dock bara effektiv när människor är villiga att ändra sitt beteende och sina attityder. De flesta kampanjer för social marknadsföring drivs av ideella organisationer och statliga organ, t.ex. koalitioner för trafiksäkerhet eller räddningstjänster. Vissa kommersiella varumärken kan också driva sociala marknadsföringskampanjer för att främja en specifik sak.

För att social marknadsföring ska fungera effektivt måste den fokusera på delmängder av riskbeteenden. Om en produkt till exempel är avsedd att förändra beteendet hos den genomsnittliga personen, bör produkten rikta sig till den undergrupp av individer som delar liknande värderingar, livsstilar och vanor. Om produkten är tänkt att hjälpa en utsatt grupp bör den också rikta sig till en delmängd av den gruppen. De bästa sociala marknadsföringskampanjerna riktar sig till delmängder som delar liknande värderingar, livsstilar och beteenden.