Bli läkare som konsult för att få mer flexibilitet i karriären

Att arbeta som läkare som konsult är ofta både givande och spännande. Detta är åtminstone den åsikt som delas av de allra flesta personer som är verksamma inom läkaryrket. Konsultarbetet innebär nämligen att du kommer ställas inför vissa utmaningar i ditt yrke. Detta i samband med att du hoppar in på olika arbetsplatser för att bemanna upp i samband med att andra läkare är borta. Detta tillsammans med det faktum att konsultarbetet är väldigt flexibelt gör att många lockas in på denna bana i karriären.

När du jobbar som läkare som konsult får du en hög ersättning

När du överväger huruvida just du ska arbeta som läkare som konsult eller ej finns det vissa saker du bör väga in i beslutet:

 

  • Flexibiliteten. Som vi redan har nämnt upplever många personer inom läkaryrket att de får en betydligt större flexibilitet som konsulter. Detta jämfört med ett traditionellt heltidsjobb där du är anställd av din arbetsgivare. Du kan bland annat välja att jobba så mycket eller lite som du önskar. Du kan också ta dig an uppdrag som passar väl in med ditt personliga schema och dina preferenser. Därmed uppskattar framför allt många personer som annars har svårt att få ihop vardagspusslet denna möjlighet.
  • Ersättningen. När du jobbar som läkare som konsult får du ofta bättre betalt än vad de övriga medarbetarna får. Detta har att göra med att du tillhandahåller en tillfällig tjänst och att uppdraget bara är kortfristigt. Dessutom förväntas du vara erfaren och kompetent i din yrkesroll. Därmed får du också en högre ersättning för ditt arbete.
  • Utmaningarna. Det finns naturligtvis även ett antal olika utmaningar med att arbeta på detta sätt. Du kommer trots allt att arbeta i många olika arbetsmiljöer och därmed få förmånen att jobba med flertalet olika patienter och kollegor. Därmed behöver du ha en god förmåga att anpassa dig till olika situationer och arbetsmiljöer. Dessutom behöver du vara beredd att kunna hantera en hög arbetsbelastning. Detta i form av antingen ett stort antal patienter att behandla eller lite längre arbetsskift än vad du kanske är van vid.