Visma Financial Solutions AB

Visma Financial Solutions AB: En ledare inom ekonomisk förvaltning och tjänster

Visma är ett ledande IT-företag i Norden med en omfattande portfölj av mjukvarulösningar och tjänster inom finans och administration. Inom koncernen finner man Visma Financial Solutions AB, som tidigare var känt som Visma Inkasso. Deras verksamhet är inriktad på att erbjuda tjänster relaterade till fakturering och inkasso, vilket hjälper företag att hantera sina ekonomiska krav och förbättra sina kassaflöden.

Företaget Visma Amili AB, som är en del av Visma-koncernen, tillhandahåller lösningar för effektiv skulthantering. Genom deras tjänst Mitt Ärende kan kunder hantera sina ärenden, betala fakturor och kommunicera direkt med företaget. Detta system möjliggör en smidig och användarvänlig process för både kreditgivare och gäldenärer.

Visma Finance AB, ännu en gren inom Visma, erbjuder tjänster som inkluderar företagslån och finansieringslösningar för att understödja verksamheter i deras tillväxt och ekonomiska administration. Genom innovativa och anpassningsbara lösningar strävar de efter att förbättra kunders ekonomiska flöden och hantering. Med deras expertis och breda utbud av finansiella tjänster är Visma en betydande aktör på den nordiska marknaden för ekonomisk förvaltning och affärssystem.

Om Visma Financial Solutions AB

Visma Financial Solutions AB specialiserar sig på molnbaserade finansiella lösningar och strävar efter att vara en pålitlig partner för företagens finansiella verksamhet.

Historik och Bakgrund

Visma Financial Solutions AB grundades 1997 och har utvecklats till att bli en ledande leverantör av finansiella tjänster i molnet. Företaget har en stark närvaro i Norden och en växande förekomst internationellt, med fokus på att erbjuda innovativa lösningar för företags ekonomiska behov.

Visma i Sverige

I Sverige är Visma väl etablerat med flera bolag under paraplyorganisationen. De erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive faktureringslösningar och e-handelsbetalningar. Vismas svenska verksamhet präglas av en bred portfölj av produkter som används av över 1,2 miljoner kunder.

Huvudkontor och Lokalnärvaro

Företagets huvudkontor ligger i Oslo, Norge, men Visma har även en betydande närvaro i Sverige med kontor i Stockholm och Helsingborg, vilket speglar deras engagemang i regionen Skåne. Dessutom har de expansiva operationer i länder som Rumänien, vilket understryker deras internationella räckvidd.

Affärsverksamhet

Visma Financial Solutions AB, en del av Visma Group, är en framträdande aktör inom tillhandahållandet av programvara och tjänster för företags finansiella processer. Företaget utmärker sig genom att erbjuda en omfattande portfölj av tekniska lösningar som riktar sig mot specifika behov inom industri och finanssektor.

Kärntjänster

 • ERP-system: Centrala till affärsverksamheten är leveransen av Enterprise Resource Planning (ERP)-system designade för att integrera och automatisera viktiga finansiella och operativa aspekter av ett företag.
 • CRM-system: Visma erbjuder Customer Relationship Management (CRM)-lösningar för att stärka relationer och kommunikation med kunder.
 • Molntjänster: De tillhandahåller också molnbaserade tjänster vilket möjliggör skalbarhet och tillgänglighet av data och applikationer överallt.

Industrispecifika Lösningar

Visma har utvecklat en bred palett av industrispecifika lösningar inom områden såsom:

 • E-handel: Effektiva verktyg för att hantera onlinehandel och kundinteraktioner.
 • Inköp och upphandling: Programvara som Visma Proceedo för att effektivisera inköppsprocesser och elektronisk upphandling.

Internationell Expansion

Visma har genomfört flera strategiska drag för att expandera sin verksamhet internationellt. Genom att anpassa sina mjukvaruprodukter för olika marknader har de framgångsrikt etablerat sig som en betydande leverantör av finansiella tjänster och affärsprogramvara över Europa.

Ekonomiska Nyckeltal

Visma Financial Solutions AB är en ledande aktör inom molnbaserade finansiella lösningar. I det här avsnittet presenteras företagets ekonomiska nyckeltal, såsom anställda, företagets storlek, omsättning, EBITDA samt viktiga finansiella rapporter.

Anställda och Företagsstorlek

Visma-koncernen, där Visma Financial Solutions AB ingår, har en anmärkningsvärd personalstyrka. Med närmare 14 000 anställda tillhör de ett av de större företagen inom sin sektor. Detta understryker inte bara företagets storlek utan också dess betydande roll på marknaden för företagstjänster och programvara i Europa.

Omsättning och EBITDA

För år 2022 redovisar Visma-koncernen en omsättning2,1 miljarder euro, vilket representerar en ökning med 19 procent jämfört med året innan. Resultatet före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar, EBITDA, uppgick till 587 miljoner euro. Dessa siffror belyser företagets ekonomiska framgång och stabila tillväxt under det angivna året.

Viktiga Finansiella Rapporter

De årliga och hållbarhetsrapporterna för 2023 är centrala dokument för att bedöma Visma Financial Solutions AB ekonomiska och miljömässiga prestationer. Dessa rapporter tillhandahåller en detaljerad översikt av företagets ekonomiska position samt dess engagemang för hållbarhet och socialt ansvar. Genom dessa rapporter kan intressenter få en tydlig och transparent bild av företagets prestationer och riktning.

Kundtjänst och Partnerskap

Visma är ett företag som värdesätter starka relationer med sina kunder och strävar efter att skapa stabil tillväxt genom samarbetsstrategier och företagsförvärv.

Kundrelationer

Visma erbjuder kundservice med personlig assistans via telefon under vanliga kontorstider, vilket speglar deras åtagande att vara tillgängliga och responsiva gentemot sina kunders behov. För kunder som hanterar skuldförvaltning är Visma Amili tillgänglig dygnet runt genom deras tjänst ”Mitt Ärende”, samt på telefon vardagar från 08.00 till 18.00. Denna tjänst understryker Visma’s fokus på inkasso och skuldhantering där kunden står i centrum.

Samarbetsstrategier och M&A

Genom partnerskap utvecklar Visma API-baserade lösningar som integreras direkt i partners gränssnitt, vilket möjliggör finansiering och betalningslösningar som är skräddarsydda för såväl kundernas som partnerföretagens behov. Partnerskapstrategin är central för Vismas tillväxt och erbjuder kunderna en sömlös upplevelse. Samtidigt är företagsförvärv (M&A) en betydande del av Vismas expansionsstrategi för att stärka deras marknadsposition och produktutbud.

Företagsstyrning och Hållbarhet

Visma Finance AB strävar efter att erbjuda finansiella lösningar som är integrerade med företagsstyrning och hållbarhetsprinciper. De tillhandahåller tjänster som syftar till att skapa långsiktig värde för både företaget och dess intressenter.

Företagsmission

Visma Finance AB mission är att leverera finansieringslösningar som stödjer företags tillväxt och likviditet på ett ansvarsfullt sätt. Lösningarna de erbjuder är utformade för att vara mission-kritiska för företagen som använder dem, så att dessa kan styras effektivt och med ökad finansiell stabilitet.

Hållbarhetsinitiativ

 • Miljöpåverkan och sociala frågor: Visma Finance AB identifierar och prioriterar hållbarhetsområden som är relevanta för deras egen verksamhet och de företag som de tjänar. De sätter sin hållbarhetsagenda i relation till Agenda 2030 och FN globala mål för hållbar utveckling.
 • För investerare och partners: Ett transparent tillvägagångssätt för företagsstyrning och hållbarhetsarbete är avgörande för att skapa förtroende hos investerare. Visma Finance AB kommunicerar regelbundet sina framsteg och utmaningar i hållbarhetsfrågor för att säkerställa öppenhet och ansvarstagande.
 • Produktutveckling med hållbarhet i fokus: Produktinnovationer såsom den molnbaserade tjänsten för kravhantering, Visma eKrav, är ett exempel på Visma Finance AB engagemang för hållbara lösningar. Tjänsten uppmuntrar till ansvarsfulla betalningsprocesser och bidrar till att små och medelstora företag kan hantera sina ekonomier på ett hållbart sätt.

Innovation och Teknologi

Visma Financial Solutions AB, nyligen omdöpt till Visma Amili, står inför utmaningen att balansera innovation med teknisk skuld. Med en företagshistoria som präglats av att hjälpa företag med betalningsprocesser, har Visma Amili nu blickat framåt, mot en framtid där teknologi och produktutveckling är central.

Produktutveckling

För Visma Amili är det klart att innovation är nyckeln till framgång. Företagets produktutveckling har fokuserat på att automatisera och förenkla processer för att förbättra användarnas vardag. Nyligen introducerade produktvarumärket, Amili, är ett exempel på detta, designat för att optimera likviditet genom molnlösningar som hanterar fakturor med låg användarintervention.

Programvaruutveckling och IT

Inom programvaruutveckling lägger Visma Amili stor vikt vid säkerhet och moderna arbetsmetoder. De har ett dedikerat team av säkerhetsingenjörer som arbetar kontinuerligt med att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister. Företaget drar även nytta av bug bounty-program där etiska hackare erbjuds belöningar för att upptäcka och rapportera säkerhetsproblem. Därutöver praktiseras ansvarsfulla offentliggörandeprogram, vilket säkerställer att säkerhetsproblem hanteras på ett effektivt och kontrollerat sätt innan informationen blir allmänt tillgänglig. Visma Amilis IT-team använder sig av modern programmering och uppdaterade tekniker för att bygga robust mjukvara som säkerställer en säker och pålitlig användarupplevelse.

Personal och Kultur

Visma har över 15 300 anställda och lägger stor vikt vid att skapa en arbetsmiljö som främjar utveckling, mångfald och säkerhetstänk. Företagets anställningsstrategier syftar till att attrahera och behålla talanger genom att erbjuda en inkluderande och utvecklande arbetsplats.

Anställningsstrategier

Visma har implementerat strategier för att säkerställa att deras arbetsstyrka speglar företagets värderingar och uppdrag. Detta inkluderar riktlinjer och program för att främja balans mellan arbete och privatliv, professionell utveckling och en öppen dialog mellan medarbetare och ledning.

Kvinnor inom teknik

Visma stödjer initiativ som Women in Tech Sweden för att uppmuntra och stödja kvinnors deltagande i teknikbranschen. Exempel på framstående kvinnor inom teknik som Visma kan dra inspiration från inkluderar Ada Lovelace, ansedd som världens första programmerare, samt Grace Hopper och Hedy Lamarr, båda pionjärer inom sina fält. Företaget strävar efter att låta sin personal ta del av dessa förebilders banbrytande approach.

Etisk Hacking och Säkerhetstänk

Inom säkerhetsdomänen har Visma en tydlig inriktning på etisk hacking och säkerhetsarkitektur för att skydda företag och kunder. Deras säkerhetsteam, ledda av experter som Ioana Piroska och Alina Nicula, arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och minska risken för dataintrång genom kontinuerliga tester och implementering av robusta säkerhetssystem.

Visma på den Globala Arenan

Visma har etablerat sig som en ledande aktör på den globala marknaden för ekonomisk programvara och tjänster, med en betydande närvaro i Europa och en växande expansion utanför kontinenten. Företaget kombinerar djup branschexpertis med en omfattande geografisk räckvidd för att tillgodose behoven hos en diversifierad kundbas.

Visma i Europa

Norden: Med starka positioner i länder som Sverige (Visma Enterprise AB), Norge (Visma Norway), Danmark (Visma Enterprise Danmark), och Finland (Visma Finland), har Visma blivit synonymt med innovativa och effektiva SaaS-lösningar.

 • Sverige: Visma erbjuder en rad tjänster, inklusive finansiell programvara och molntjänster.
 • Finland: Visma har cementerat sin närvaro genom att erbjuda skräddarsydda lösningar för lokala företag.
 • Danmark: Visma Enterprise Danmark specialiserar sig på lösningar för företagsstyrning.
 • Norge: Huvudkontoret i Norge understryker Vismas fokus på att vara en nyckelspelare i Skandinavien.

Övriga Europa: Visma har även expanderat sitt fotavtryck inom Europeiska Unionen med noterbara enheter som Visma Tech Lietuva i Litauen, Visma Verzuim i Nederländerna, och Visma Connect B.V även det i Nederländerna.

 • Baltikum: I Lettland (Visma Latvia), har Visma etablerat starka band till den lokala marknaden.
 • Benelux: Visma Nederländerna har blivit en viktig spelare inom den regionen.
 • Södra Europa: Med närvaro i länder som Spanien och Portugal (Visma Tech Portugal) utökar företaget sitt europeiska nätverk.

Expansion Utanför Europa

Latinamerika: Visma har börjat utforska marknader utanför Europa, där Latinamerika utgör en av de nya frontiermarknaderna för företaget. Expansionen inom denna region speglar Vismas strategi att diversifiera och minska beroendet av enbart europeiska marknader, även om detaljer kring specifika dotterbolag eller verksamheter i Latinamerika just nu är begränsade.

Företagsnätverk och Inspiration

I denna sektion utforskar vi Visma Financial Solutions AB betydelse inom företagsnätverk och hur de tjänar som inspiration för branschen. De är ett företags ekosystem där säkerhetsåtgärder och industriella förebilder spelar en central roll.

Industrinätverk

Visma Financial Solutions AB uppmuntrar till starka industrinätverk som är avgörande för företagens tillväxt och säkerhet. Deras finansiella lösningar stärker samverkan mellan olika företag och säkerställer att både små och stora aktörer kan dra nytta av varandras erfarenheter och resurser. Nätverket ger medlemmarna tillgång till det senaste inom säkerhetsåtgärder, vilket är kritiskt för att skydda både ekonomiska tillgångar och data.

Förebilder och Inspiration

Som ledare inom finansiella tjänster blir Visma ofta en inspirationskälla för branschen. De agerar förebild genom att exemplifiera etablerade praxis för effektivitet och innovation. Genom att dela med sig av sin expertis och sina framgångshistorier, inspirerar de andra företag att sträva efter förbättring och utveckling. Deras rollmodeller leder vägen för kontinuerlig utveckling inom branschen.

Kundlösningar och Tjänster

Visma erbjuder ett brett utbud av tjänster och lösningar inom finansiella processer och affärssystem som är anpassade för att möta de olika behoven hos företag oberoende av industri. Dessa lösningar är utvecklade för att effektivisera företags processer från payroll och HRM till kundrelationer och e-handel.

Företagstjänster Ej Specifika Till Bransch

Visma tillhandahåller eAccounting, ett molnbaserat ekonomisystem, som förenklar bokföring, fakturering och lönehantering för små till medelstora företag. Visma.net Affärssystem är ytterligare ett molntjänstalternativ som erbjuder mer avancerade funktioner för ekonomistyrning och ERP.

För att stärka företags HRM- och personalprocesser, finns Visma Advantage, som hjälper till med att optimera inköp och personalrabatter. Visma Design & Creative Design Services och Visma UX Design Services erbjuder specialiserade tjänster för att förbättra användarupplevelsen och det visuella intrycket av företagets digitala ytor.

Specifika Lösningsområden

Visma har utvecklat branschspecifika lösningar för att möta de unika behoven inom olika sektorer. Control Edge är ett exempel på en sådan lösning, vilket är ett system för projekthantering och affärsstyrning som riktar sig till företag inom bygg och anläggning.

Kontaktvägar med Visma är väldokumenterade; företag som söker direktkontakt med Visma kan rikta sina förfrågningar till relevanta bolag inom Visma-koncernen. Genom att kontakta växeln erhålls assistans för att finna rätt avdelning eller service, vilket säkerställer en effektiv kommunikation och support.

Denna detaljnivå inom tjänsteutbudet bidrar till Visma’s starka närvaro och rankings i branschen. Med ett fokus på användarvänlighet, tillförlitliga system och kundnära support är Visma dedikerade till att leverera lösningar som möter och överträffar kundförväntningar.

Kontaktinformation

Visma Financial Solutions AB erbjuder olika kontaktmöjligheter för sina kunder och intressenter. Här är de tillgängliga kanalerna för att etablera kontakt:

Telefonkontakt:

 • Växel: Öppen helgfria dagar från 09:00 till 16:00
 • Visma Amili Kundsupport: Tillgänglig på vardagar mellan 08.30 och 18.00

E-post och Online Formulär:

Besökare kan fylla i sina uppgifter via de tillhandahållna online formulären på företagets webbplats för att begära kontakt eller information.

Online-tjänster för hantering av ärenden:

 • Mitt Ärende: En plattform där kunder kan hantera sina ärenden, chatta med support, betala fakturor och ansöka om avbetalningsplaner.
Bolag Kontaktväg
Visma Finance AB Telefon och e-post
Visma Amili AB Mitt Ärende plattform

Företagets huvudkontor är strategiskt placerat på olika platser för att stödja dess europeiska verksamhet, inklusive städer som Herlev, Helsingfors och Amsterdam. Kontoren där erbjuder lokalt stöd och tjänster anpassade efter de regionala marknadernas behov.

Varje specifikt bolag inom Visma-koncernen kan ha sina egna preferrerade kontaktvägar, därför är det rekommenderat att verifiera det rätta bolaget för en effektiv och snabb kommunikation.